GDPR

GDPR-den nya dataskyddsförordingen
I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas i Sverige och övriga EU-länder. I Sverige ersätter GDPR den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). Vi sparar dina personuppgifter för att kunna boka och fakturera dig.

När du genomför bokningen godkänner du också att vi sparar personuppgifterna. Uppgifterna kommer inte att användas i annat syfte än de som de samlats in för. Uppgifterna får användas för marknadsföringsändamål under 1 års tid efter att kundrelationen upphört.

Almedalens Hotell policy för datahantering och cookies

Almedalens hotell respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över de personuppgifter som vi samlar in. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

Almedalens Hotell (”Företaget”) policy för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, hur du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder vår webbsida eller tjänster associerade med den. Företaget är personuppgiftsansvarig i enlighet med nämnda villkor och ansvarar för att behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

 • Vi spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte
 • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
 • Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system
 • Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys, kunna fullgöra våra tjänster samt enligt gällande lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress och mailadress.

 

Personuppgifter som vi samlar in och hanterar

Hotellet samlar in uppgifterna i första hand som du själv fyller i som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig som exempelvis telefonnummer och e-postadress.

 

Almedalens Hotell registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 1. Gör en bokning via vår webbplats
 2. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 3. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats och social media.
 4. Om du anmäler dig till Företagets nyhetsbrev.
 5. Ditt besök på våra webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsare som används för besöket. Vi kommer inte åt denna information, utan vi får den i aggregerad form utav Google (genom Google Analytics) och vi kan inte koppla den till en specifik person. Denna data är därför anonym och kan enbart användas för statistik och för förbättrandet av vår webbplats.

 

Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för den tjänst som exponeras i anslutning till där du ombeds fylla i dina personuppgifter.

När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

 

Hur vi använder insamlad information

Företaget behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamling tidpunkten:

 • För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Företaget;
 • För att möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. Nyhetsbrev, offerter eller dylikt;
 • Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
 • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar;
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå;
 • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och app utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • För att skicka dig information och marknadsföring via e-post, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss;
 • För att kontakta dig via telefon eller e-post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring;
 • För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för;
 • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och för att förbättra din användarupplevelse.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer;

 

 

Information som kan lämnas ut till tredjeparts leverantörer

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Paxess AB

Org nummer: 556623-0685

VATTUGATAN 12

941 48 Piteå

Kontakt: http://www.paxess.se/Kontakt.php

Vi använder turbo som vårt bokningssystem på hotellet. Där vi har kunduppgifter för att kunna checka in och ut gäster och vi använder även Turbo2an för fakturering.

 

Om cookies

Almedalens Hotell använder så kallade cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Vi använder cookies av tekniska skäl och för att underlätta användarupplevelsen av vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. 

Hur vi på Almedalens Hotell använder cookies
Vi använder cookies för att du ska kunna använda våran webbplats på det sätt vi avsett och för att kunna ge dig som besökare en bättre upplevelse.
Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna och för att inhämta information om hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. Slutligen används cookies för marknadsföringsändamål

Google Analytics & Google Tag Manager
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla bättre upplevelser både vad gäller användandet av våra webbplatser och tjänster. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur våra webbplatser används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Google Tag Manager används för att förenkla implementationen av av dessa cookies. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser. Dessa cookies används för att få en bild av hur besökare använder företagets webbplats och därigenom förbättra innehåll, navigation och struktur. Den information som samlas in i dessa cookies (inklusive din IP-adress, dock så lämnas denna ej ut av Google till användare av deras tjänster, i detta fallet almedalenshotell.se) vidarebefordras till och lagras av Google Inc. på servrar i USA. Google kan överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.
Dessa cookies innehåller i övrig ingen personlig information och informationen används enbart i aggregerad form för statistik.

Sociala nätverk
Våran webbplats bäddar ibland in innehåll och delningsverktyg från sociala nätverk, till exempel Facebook, Twitter och Youtube. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på vår webbplats. Almedalens Hotell har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, dessa cookies eller de uppgifter de samlar in. För mer information kan du kontrollera relevanta tredje parts webbplatser, och om hur du kan välja bort dessa.

Läs mer om Facebook

Om du inte vill tillåta användning av cookies?
Alla webbläsare är olika, men de flesta är inställda för att tillåta lagring av cookies. För att neka tillåtelse för cookies kan du antingen ställa in inställningarna för din webbläsare att ge dig en varning vid varje tillfälle en webbläsare vill placera en cookie på din dator, stänga av lagringen av cookies, eller stänga av användningen av de cookies vi har på vår webbplats. För mer information om detta, se din webbläsares hjälpfunktion.
Om du väljer att avaktivera cookies går du miste om flera fördelar och webbplatsen kommer inte att fungera så bra som du som besökare förväntar dig. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner från den webbläsare du använder. Du kan Opt-out genom att använda ett tillägg för att ta bort cookies som du kan ladda ner för Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Företaget ger du din tillåtelse till att Företaget registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Företaget att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Företaget använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Kontakta oss

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Företaget kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Företaget på hotell@almedalen.com

Du kan när som helst avstå (opt-out) från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation genom e-post som vi skickar till dig.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Almedalens Hotell och café AB.

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Almedalens Hotell och café AB

Ord nummer: 556611-7387

Strandvägen 8

62155 Visby

hotell@almedalen.com

+46 (0)498-271866

 

Denna informationstext uppdaterades senast den 24 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringarna sker genom att publicera en ny version på vår webbplats.